2017

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingenmärkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

 

 

Återfynd 2017

 

  • Rödbruna prickar: Egna återfynd
  • Gula prickar: Främmande kontroller

 

Vill du se kartan i fullskala klicka på den lilla fyrkanten uppe till höger på kartan.

 

 

Här hittar du återfynd på fåglar som är märkta på Nidingen samt av oss kontrollerade fåglar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hittar du en ringmärkt fågel,

titta in på Riksmuseets hemsida.

 

 

2017 – 03 – 30

För nionde gången kontrollerades en Nidingenmärkt kärrsnäppa i Wales. Denna gången i Bangor i norra Wales, där har vi haft kontroller tidigare. Den märktes den 12 augusti i höstas och kontrollerades av ringmärkare den 28 januari.

 

2017 – 03 – 27

Precis som förra hösten avlästes en skärsnäppa i Ropanlängden i sydligaste Finland. Nu sågs den mellan 13 oktober till 12 november vid fyra tillfällen. Förra hösten sågs den mellan 5 oktober och 5 november vid fyra tillfällen.

Stationens åttonde fynd av en trädgårdssångare blev en som kontrollerades av ringmärkare i Stange, Hedmark, sydöstra Norge. Den ringmärktes den 4 juni 2014 och kontrollerades i Norge den 26 maj 2015.

 

2017 – 03 – 23

Den 22 mars i år avlästes en silltrut på ön Terschelling i Holland. Den sågs på samma plats hösten 2015 under ett par dagar i oktober. Den märktes på Nidingen 2014 och gjorde besök på Nidingen förra hösten i september. Undra om den var väg till Nidingen nu den 22 mars, när den kanske tillfälligt rastade på Terschelling?

 

2017 – 03 – 21

Den 15 februari hittades en död koltrast i Silvola, i norra utkanten av Helsingfors , Finland. Den var märkt på Nidingen 10 april 2015 som ettårig hona. Undrar om den här individen har flyttat som ungfågel men senare i livet stannat och övervintrat i Finland?

 

2017 – 03 – 20

En gransångare som kontrollerades på Nidingen redan 25 april 2010 med italiensk ring fick vi först nu reda på var den var märkt. Den märktes den 17 oktober 2009 på ön Ventotene, ca 6-7 mil väster om Neapel. Detta var stationens sjätte kontroll av en italienmärkt gransångare. En av de tidigare var också märkt på samma ö.

 

2017 – 03 – 10

Malaga i Spanien tycks vara en viktig plats för Nidingens silltrutar, åtminstone är det många individer som blir avlästa där. Nu kom fyra avläsningar från februari och mars 2016. Två var märkta sommaren 2014 och två 2015. Endast en var avläst tidigare och det var på samma plats vintern innan.

 

2017 – 03 – 06

En av våra två utflyttade tretåiga måsar till Boulogne Sur Mer i nordvästra Frankrike har blivit avlästa ett flertal gånger under juni och juli 2016, se fynd 2015 -04-09. Nu den 1 mars var den åter på plats i Boulogne. Den blir nio år i sommar.

 

2017 – 03 – 01

Två silltrutungar från sommaren 2014 avlästes i fält i Malaga, Spanien vid tre tillfällen mellan 14 oktober och 9 december.

 

2017 – 02 – 28

Två stycken kontroller av sävsparvar från Belgien. Den ena var märkt redan 11 oktober 2013 och kontrollerades nu den 29 januari av ringmärkare i Eindhout vid Antwerpen. Detta är stationens hittills äldsta sävsparv på en bra bit över tre år. Den andra sävsparven kontrollerades också av ringmärkare i Belgien fast i Heusby vid Liege den 21 mars 2016. Den var märkt den 29 september 2014. De flitiga ringmärkarna vid Antwerpen i Belgien hade också ringmärkt en rörsångare den 11 oktober 2015 som vi kontrollerade på stationen den 28 juni 2016. Den bedömdes vara en hane då den satt o sjöng på Nidingen. Den kontrollerades på en lite udda tid kan tyckas då den var på Nidingen mitt i sommaren.

 

2017 – 02 – 24

De tretåiga måsarna brukar lämna Nidingen i slutet av juli eller början av augusti. Den 2 augusti avlästes en årsunge i Hanstholm på norra Jylland. Ett par veckor innan sågs den på Nidingen.

Den 18 juli 2011 ringmärktes en gammal kärrsnäppa på Nidingen. Den 15 februari nu i vinter så kontrollerades den av ringmärkare i Corks hamn på Irländska sydkusten. Det är ovanligt med kontroller av kärrsnäppor på Irland, se fynd 2014-03-26.

 

2017 – 02 – 20

En koltrast som märktes den 23 mars 2011 på Nidingen som ettårig hona, blev nu i vinter, den 19 februari, tagen av katt i Beaconsfield precis väster om London. Trasten var alltså nästan sju år när den togs. Den koltrasten som blivit äldst hittills av stationens märkningar blev nästan 12 år efter märkningen och den var dessutom ett år när den märktes. Ett återfynd av tobisgrissla från traditionella vinterkvarter för arten. Den fastnade troligen i fiskenät vid Sejerö, alldeles vid Själland i Danmark, den 13 februari och var märkt som unge förra sommaren.

 

 

2017 – 01 – 31

En kärrsnäppa som ringmärktes den 3 september förra hösten kontrollerades av ringmärkare efter 24 dagar i Agger hamn vid Limfjordens västliga mynning i Danmark. En gärdsmyg som ringmärktes den 24 september på Nidingen hamnade också i Danmark och blev tagen av katt i Haslev på Själland den 28 januari i år. En gammal bekanting avlästes igen, skärsnäppan som under ett par vintrar varit på Helgoland i Tyskland. Nu avlästes den i november, december och januari på Helgoland. Avläsningar av silltrutar i Sverige är hittills mycket ovanliga. Nu kom en avläsning från Viken, Höganäs i Skåne den 8 september. Det var en tvåårig silltrut som inte är avläst någon annanstans. På fågelstationen Store Färder i Oslofjordens mynning ringmärktes en grönfink den 6 oktober i höstas som en dryg månad senare, 8 november, kontrollerades på Nidingen.

 

2017 – 01 – 30

En gammal koltrasthane som ringmärktes den 2 april 2011 på Nidingen återfanns död på ön Friesland i mitten av april 2013. Detta är det fjärde holländska fyndet av en koltrast.

 

2017 – 01 – 27

En par sent redovisade skärsnäppeavläsningar, ena från den 19 november 2011 av en norskmärkt snäppa. Den var märkt i Longyearbyn på Svalbard den 11 september samma år. En annan skärsnäppa som ringmärktes på Nidingen den 25 mars 2008 sågs den 18 februari 2010 i Öygardens kommun strax NV om Bergen på norska västkusten.

Extra intressant med denna individ var att den senare samma vår, den 27 mars, kontrollerades på Nidingen.

 

2017 – 01 – 23

Fem silltrutavläsningar från Malaga i Spanien. En var avläst redan i oktober 2010 men övriga var från november 2016 till januari 2017. Fyra av dem var märkta som ungar sommaren 2014 och den femte 2015. Ytterligare en avläsning gjordes på soptippen i Sonzay i Frankrike den 3 januari 2017, se fynd bl.a. 2017-01-13.

 

2017 – 01 – 20

För andra gången kontrollerades en finskmärkt talgoxe på stationen. Den var märkt den 27 september i höstas på ön Jurmo, Pargas i sydvästligaste Finland och kontrollerades under tre dagar 19-21 oktober på Nidingen.

En annan finskmärkt fågel var en kärrsnäppa som märktes den 28 juli 2015 på ön Säbbskär på finska västkusten. Endast tre dagar senare kontrollerades den på Nidingen. En tidig sävsparv som ringmärktes på stationen redan den 16 mars 2015 kontrollerades den 27 september 2016 i Borrevannet utanför Horten vid Oslofjorden.

 

2017 – 01 – 18

En silltrutunge som inte mådde så bra omhändertogs på Nidingen den 23 september 2016 och kunde sedan släppas igen den 19 oktober efter vård på Fågelcentralen.

 

2016 – 01 – 16

En skärsnäppa märkt i Longyearbyn på Svalbard den 25 augusti 2012 blev avläst på Nidingen den 18 april 2014.

 

2017 – 01 – 13

Två silltrutungar från 2013, märkta samma dag, avlästes på en soptipp i Sonzay, 20 mil SV om Paris den 6 januari 2017. Avlästa också på samma dag.

 

2017 – 01 – 10

En danskmärkt bofink som kontrollerades på Nidingen redan 3 april 2009 visade sig vara märkt den 7 oktober 2007 på Omö, Själland.

Stationens femte fynd av svarthätta blev en som märktes som ung hona den 24 augusti 2016 och kontrollerades i Liege, Belgien efter 30 dagar. Det är 27 år sedan förra återfyndet av en svarthätta kom!

 

2017 – 01 – 09

Den 22 maj 2013 kontrollerades en polskmärkt kärrsnäppa för elfte gången på Nidingen. Den var märkt utanför Gdansk den sista augusti 2012 som årsunge.

En bergfink som märktes den 9 maj 2014 i Trysil, Hedmark i Norge, kontrollerades på Nidingen samma höst den 11 oktober. Det var stationens tredje kontroll av en bergfink. De tidigare har varit märkta i Holland och Belgien.

En järnsparv var märkt i Elverum,Hedmark den 29 augusti 2014, inte många meter ifrån där bergfinken ovan var märkt. Endast 13 dagar senare kontrollerades den på Nidingen. Detta var åttonde gången en norskmärkt järnsparv kontrollerades på stationen.

En kärrsnäppa som ringmärktes i mitten av juli 2015 kontrollerades av ringmärkare den 17 december 2016 i The Wash. Det stora viktiga våtmarksområdet knappt 15 mil norr om London.

 

2017 – 01 – 05

Svar på tre danskmärkta havstrutar som avlästes på Nidingen i juli och augusti 2016. En var märkt på Läsö den 2 juli 2014 och de två andra var märkta på Gräsholm utanför Fredrikshamn 2013 respektive 2016. Svar kom också på sex avlästa danska silltrutar. Fem av dem var märkta på Hirsholm utanför Fredrikshamn mellan åren 2011 till 2014. Alla var avlästa på Nidingen i juli eller augusti 2016. Den sjätte var märkt på Langli vid Blåvandshuk den 4 juli 2010 och sågs på Nidingen den 27 augusti.

 

2017 – 01 – 04

Sex skärsnäppor avlästes i fält i Longyearbyn på Svalbard under sommar och höst 2016. Fem av dem var märkta på vårarna 2014 (1 ex), 2015 (2 ex) och 2016 (2 ex). Den sjätte var märkt 3 december 2011. De flesta var avlästa från mitten av september till början av oktober. Två av individerna var avlästa i juni och juli. Totalt gjordes minst 17 avläsningar på dessa sex individer.

En gammal bofinkshane som ringmärktes på Nidingen den 17 mars i våras kontrollerades i Randaberg, Rogaland i sydvästligaste Norge den 2 december! En något udda tidpunkt.

En norskmärkt lövsångare som kontrollerades på Nidingen den 7 augusti var märkt 17 dagar innan i Gran, Opland,Norge. De flesta lövångare som passerar Nidingen tycks ha ett norskt ursprung. En annan norskmärkt fågel som avlästes var en havstrut som sågs den 20 augusti. Den var märkt som unge i Kalvöysund vid Arendal på Norges sydspets den 25 juni samma år. Detta var den tredje norskmärkta havstruten som avlästs på Nidingen.

 

 

2017 – 01 – 03

Två färgmärkta toppskarvar avlästes på Nidingen den 24 september. Den ena sågs på Nidingen för tredje hösten i rad och var märkt på Väderöarna i Bohuslän den 20 juni 2013. Den andra var en årsunge som var märkt på Soteskären den 14 juni och avlästes för första gången. En blåmes hade 40 dagar på sig att ta sig från Nidingen till Falsterbo fyr där den kontrollerades den 10 november. En annan blåmes tog sig över Kattegatt och kontrollerades på annandag jul i Skagen på Danmarks nordspets. Den var märkt på Nidingen den 20 oktober nu i höstas.

Tre årsungar och en gammal kärrsnäppa som alla märktes mellan 30 augusti och 10 september under senaste hösten, hamnade på olika platser i nordvästeuropa. Den första hittades redan efter fyra dagar drunknad(!?) i Nibe bredning i Limfjorden, norra Danmark. Nästa kontrollerades efter 17 dagar, den 21 september i Cardigan bay i Wales. Den tredje hittades med missbildningar (!?) på ön Texel i Holland den 22 december och slutligen den fjärde, som också kom längst, kontrollerades av ringmärkare den 19 december på ön Jersey vid franska kusten.

Tre unga roskarlar som också märktes i månadsskiftet augusti/september återfanns alla söderut under december månad. Den första återfanns nydöd på ön Ameland utanför den holländska kusten den 14 december. Den andra återfanns död sittande i ett nät vid Bizertesjön i nordligaste Tunisien den 27 december. Slutligen den tredje som kontrollerades den 29 december i Santander på spanska nordkusten.

En sävsparv som ringmärktes på Nidingen den 1 oktober i höstas kontrollerades 20 dagar senare i The Fleet, Dorset på engelska sydvästkusten. Detta är stationens första fynd av en sävsparv från brittiska öarna.

Stationens första fyndet av en skärpiplärka från Spanien kom den 23 oktober då en individ fotograferades och avlästes i Ferrol längst ut i nordväst av Spanien. Piplärkan var en unge född på Nidingen i somras och ringmärktes den 19 juli.

Åtta silltrutungar från i somras har avlästs på diverse ställen mellan Holland och Gambia under hösten. En i Westkapelle i Holland 1 november, dagen efter en i Vendee i Frankrike, 2 oktober en i La Coruna nordvästligaste delen av Spanien (nästan samma plats som skärpiplärkan ovan), 30 oktober en i Madrid och 5 december en i Malaga. Den 4 oktober en i Mira, i mellersta Portugal, tio dagar senare en i Matosinhos i norra Portugal också en i Kartong i södra Gambia den 26 november. Till slut en silltrut som ringmärktes vid Blåvandshuk i sydvästra Danmark som unge 2009 och avlästes på Nidingen några gånger under säsongen. Den häckar troligen på Nidingen och är avläst flera andra år.

 

2017 – 01 – 02

Årets första återfyndsrapport kom på en rödhake som ringmärktes på Nidingen den 21 april i våras och under höstflyttningen kontrollerades den på Getterön den 2 oktober.

 

 

 

 

 

Nidingens Fågelstation

Plusgirokonto

411694-3

Swish 123 544 2892

 

är en del i Göteborgs Ornitologiska Förening.

 

Ansvarig:

Hans Söderström

 

Platsbokning:

Mikael Hake

Tel:076-17 50 305

alt. 070-64 64 871

 

Ringmärkning:

Tommy Järås

Tel: 0303-165 01

Klicka på bilden så kommer kartan fram och du hittar koordinater till parkering och båtplats om du klickar på respektive plats.

Sociala media:

Nidingens Fågelstation 2016 Copyright © All Rights Reserved