2019

Egna kontroller  2019

Främmande kontroller 2019

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingenmärkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.


Januari


2019 – 01 – 03

För tredje gången kontrollerades en järnsparv i Belgien. Alla gånger har det skett i oktober och denna gången blev det den 11:e oktober 2017 i Bambois, Namur.  Denna individen var märkt den 10 april 2015 och var alltså åtminstone på sin minst fjärde höstflyttning.


2019 – 01 – 04

Återigen en toppskarv där den färgade plastringen gick att avläsa. Skarven var märkt den 13 juni under sommaren som gick. Märkplats var Väderöarna i Bohuslän. Skarven passerade Nidingen den 3 oktober. Detta var den femte toppskarven som är avläst på ön och alla har varit märkta i mellersta Bohuslän.


2019 – 01 – 07

En tvåårig silltrut avläst i Nederländerna den 10 oktober och två ettåriga avlästa i Spanien i september och november. Den senare mitt i Spanien i Madrids utkanter.


2019 – 01 – 10

Efter 39 dagar kontrollerades en gråsiska i Kyrke Norum utanför Stenungsund den 17 december. Denna individen har alltså flugit norrut efter märkningen.

För tredje vintern i rad så avlästes samma roskarl på stranden utanför Santander i norra Spanien. Den fotograferades i samband med att den sökte mat i en flock bestående av roskarlar och skärsnäppor. Ringen avlästes från foto, precis som skett de två tidigare vintrarna. Denna gången avlästes den 3 januari, se även 2017 – 12 – 15.


2019 – 01 – 14

En ny skärsnäppa som avlästes i Kielbuktens mynning i norra Tyskland.  Den avlästes den 28 och 30 oktober i höstas och var märkt på Nidingen den 28 april i våras. På andra sidan mynningen så har en annan individ setts flera vintrar.

Den 13 mars 2016 ringmärktes en gammal koltrasthane. Den dagen var 2016-års bästa fångstdag för koltrast med 46 ringmärkta. Nu nästan tre år senare så fotograferades den här individen i en trädgård i Bracknell,Berkshire, alldeles väster om London den 7 januari.


2019 – 01 – 16

Återigen en koltrast men denna gång en med nederländsk ring som kontrollerades på Nidingen den 7 november i höstas. Den var märkt den 19 januari 2016 i Hasselt i centrala Nederländerna. Den var stjärtlös innan fångsten och därför stannade trasten kvar ett tag på ön och kontrollerades igen den 17 november.


2019 – 01 – 21

En ung skärpiplärkehane som märktes den 30 augusti i höstas kontrollerades efter knappt två månader, den 20 oktober, vid Holme fågelstation i Norfolk på engelska ostkusten. Platsen ligger alldeles i kanten av det mycket fågelrika och kända stället The Wash där åtskilliga Nidingenmärkta vadare har kontrollerats genom åren.


2019 – 01 – 30

I en låda från en jägare på Helgoland i Tyskland hittades 500 ringar som var samlade sedan 1952! En av dessa ringar hade tillhört en tretåig mås som var ringmärkt 1982. Med stor sannolikhet så var måsen skjuten på Helgoland.

Skärsnäppan med ”flaggringen” ALZ har återigen setts i Rödbyhamn på Lolland i sydligaste Danmark. Nu avlästes den under ”gårdagen”, alltså 29 januari. Detta är fjärde vintern/senhösten som den blir avläst på samma ställe, se bl.a. 2017-12-20. Snäppan märktes under vårflyttningen 2015 den 10 maj.


Februari


2019 – 02 – 05

Det hittills nordligaste fyndet av en Nidingenmärkt järnsparv gjordes utanför Trondheim i mellersta Norge när en individ kontrollerades av ringmärkare den 1 juli 2018. Man kan misstänka att den var på häckningsplats, dels med tanke på datumet och dels för att den kontrollerades även en vecka senare. Den var märkt på Nidingen den 10 april förra året.


2019 – 02 – 08

För femte gången kontrollerades en Nidingenmärkt kärrsnäppa i Polen. Vid fyra av dessa tillfällena har det varit på samma plats, Ujscie Wisly i Gdansk-Swibno området. Även denna snäppan var kontrollerad där och det var den 29 augusti i höstas. I samband med kontrollen så fick fågeln också en färgmärkning. Den märktes på Nidingen den 1 augusti 2017.


2019 – 02 – 18

Återigen en skärsnäppa på nordtyska kusten. Den avlästes vid Warnemünde som ligger vid Rostock, den 17 februari. Den märktes som gammal individ den 23 mars förra våren och är inte sedd någon annanstans.


2019 – 02 – 20

För fjärde gången avlästes en silltrut i Gambia. Precis som förra gången så var det i Kartong i sydligaste delen av landet alldeles på gränsen till Senegal. Den här individen avlästes den 19 februari, (snabb rapport). Den var märkt i juli 2016 och det var även den förra individen som sågs på samma plats.


2019 – 02 – 28

Den 16 oktober i höstas kontrollerades en norskmärkt svarthätta. Den var märkt 27 dagar tidigare, den 19 september, på Mölens fågelstation i närheten av Larvik i sydöstra delen av Norge. Av sex främmande kontroller av svarthätta som varit på Nidingen så har tre varit märkta i Norge.


2019 – februari

Förutom den tidigare omnämnda silltruten som avlästes i Gambia så kom rapporter på ytterligare fyra silltrutar. Två kom från Nederländerna och en vardera från Spanien och Portugal.


Mars

2019 – 03 – 05
Sena höstmärkningar av skärpiplärkor brukar innebära att det är långt ifrån komna individer. Den 6 november 2017 ringmärktes en ung hane på Nidingen som nu den 3 mars kontrollerades i Maletangen,Fraena i mellersta Norge ungefär mellan Ålesund och Trondheim. Detta var andra fyndet av skärpiplärka i detta området. Dessutom är tre individer kontrollerade på Nidingen som är märkta på samma plats.


2019 – 03 – 11
En gammal koltrasthane som ringmärktes den 25 mars förra året var ännu tidigare i år om den inte t.o.m. har övervintrat för den 5 mars så kontrollerades den i Örebro av ringmärkare.


2019 – 03 – 12
Kärrsnäppan som kontrollerades i Polen den 29 augusti, se fynd 2019-02-08, fortsatte sin färd och kontrollerades fyra dagar senare på Langenwerder vid tyska Östersjökusten. Avståndet mellan Ujscie Wisly i Polen och Langenwerder är nästa 50 mil.


2019 – mars
Totalt inkom 33 avläsningar av silltrutar under månaden, fördelat på 27 individer. Från Marocko och Spanien kom 13 avlästa individer vardera och den sista från Belgien.


April

2019 – 04 – 03
En sen rapport på tre avlästa silltrutar i juli sommaren som gick från silltrutkolonin på Langli söder om Esbjerg i Danmark. Silltrutarna var 3, 3 och 5 år gamla. Den ena var på besök på Nidingen ett par månader tidigare. En årsunge av silltrut sågs också i centrala Portugal den 7 november vid Mira.


2019 – 04 – 25
Stationens första fynd av en domherre kom den 20 april från Kello i Uleåborg,Finland. Platsen ligger längst in i Bottenviken. Domherren var märkt den 5 april 2018 och hade förflyttat sig minst 1125 km mot NO. Sedan tidigare har stationen en kontrollerad domherre som var märkt på Christiansö strax utanför Bornholm i södra Östersjön.


Maj

2019 – 05 – 06
En av vårens första kontroller av en främmande märkt fågel var en koltrast med engelsk ring. Den kontrollerades den 22 mars och var märkt 23 dagar tidigare i Arrow Valley, Worcestershire i centrala England. Månadens enda rapporterade silltrut var en fyraåring som avlästes på Yttre Tistlarna i Göteborgs skärgård den 25 april.


2019 – 05 – 22
Tolv dagar efter ringmärkningen på Nidingen, den 13 september 2018, så kontrollerades en kustsnäppa på ön Langenwerder vid tyska Nordsjökusten. Den hade tappat åtta gram av vikten mellan fångsttillfällena, vilket verkar oväntat mycket. Detta är andra gången en Nidingenmärkt kustsnäppa kontrolleras på Langenwerder. Förra gången var det sju dagar mellan märkning och kontroll.


2019 – 05 – 24
Under våren har en del främmande kontroller gjorts och här kommer några vars märkuppgifter har kommit. Den 5 april kontrollerades en rödhake som var märkt förra hösten den 1 oktober i Bingsmarken vid skånska sydkusten mitt mellan Ystad och Trelleborg. Två dagar efter rödhaken, den 7 april, så kontrollerades en järnsparv som var märkt på Getterön den 25 september förra året och så den 28 april fångades en gransångare som var också var märkt förra hösten, den 16 oktober vid fyren i Falsterbo.
Årets första fynd av årets märkningar kom från Åkersberga i Uppland där en rödhake troligen flög i en fönsterruta och dog när den höll på med bobygge den 11 maj. Den var märkt på Nidingen 14 dagar tidigare, alltså den 27 april.
Nidingens Fågelstation

Plusgirokonto

411694-3

Swish 123 544 2892


är en del i Göteborgs Ornitologiska Förening.


Ansvarig:

Hans Söderström


Platsbokning:

Dennis Kraft

Tel: 070-638 09 85


Ringmärkning:

Tommy Järås

Tel: 0303-165 01

Klicka på bilden så kommer kartan fram och du hittar koordinater till parkering och båtplats om du klickar på respektive plats.

Sociala media:

Nidingens Fågelstation 2018  Copyright © All Rights Reserved