2019

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingenmärkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

 

Januari

 

2019 – 01 – 03

För tredje gången kontrollerades en järnsparv i Belgien. Alla gånger har det skett i oktober och denna gången blev det den 11:e oktober 2017 i Bambois, Namur. Denna individen var märkt den 10 april 2015 och var alltså åtminstone på sin minst fjärde höstflyttning.

 

2019 – 01 – 04

Återigen en toppskarv där den färgade plastringen gick att avläsa. Skarven var märkt den 13 juni under sommaren som gick. Märkplats var Väderöarna i Bohuslän. Skarven passerade Nidingen den 3 oktober. Detta var den femte toppskarven som är avläst på ön och alla har varit märkta i mellersta Bohuslän.

 

2019 – 01 – 07

En tvåårig silltrut avläst i Nederländerna den 10 oktober och två ettåriga avlästa i Spanien i september och november. Den senare mitt i Spanien i Madrids utkanter.

 

2019 – 01 – 10

Efter 39 dagar kontrollerades en gråsiska i Kyrke Norum utanför Stenungsund den 17 december. Denna individen har alltså flugit norrut efter märkningen.

För tredje vintern i rad så avlästes samma roskarl på stranden utanför Santander i norra Spanien. Den fotograferades i samband med att den sökte mat i en flock bestående av roskarlar och skärsnäppor. Ringen avlästes från foto, precis som skett de två tidigare vintrarna. Denna gången avlästes den 3 januari, se även 2017 – 12 – 15.

 

2019 – 01 – 14

En ny skärsnäppa som avlästes i Kielbuktens mynning i norra Tyskland. Den avlästes den 28 och 30 oktober i höstas och var märkt på Nidingen den 28 april i våras. På andra sidan mynningen så har en annan individ setts flera vintrar.

Den 13 mars 2016 ringmärktes en gammal koltrasthane. Den dagen var 2016-års bästa fångstdag för koltrast med 46 ringmärkta. Nu nästan tre år senare så fotograferades den här individen i en trädgård i Bracknell,Berkshire, alldeles väster om London den 7 januari.

 

2019 – 01 – 16

Återigen en koltrast men denna gång en med nederländsk ring som kontrollerades på Nidingen den 7 november i höstas. Den var märkt den 19 januari 2016 i Hasselt i centrala Nederländerna. Den var stjärtlös innan fångsten och därför stannade trasten kvar ett tag på ön och kontrollerades igen den 17 november.

 

2019 – 01 – 21

En ung skärpiplärkehane som märktes den 30 augusti i höstas kontrollerades efter knappt två månader, den 20 oktober, vid Holme fågelstation i Norfolk på engelska ostkusten. Platsen ligger alldeles i kanten av det mycket fågelrika och kända stället The Wash där åtskilliga Nidingenmärkta vadare har kontrollerats genom åren.

 

2019 – 01 – 30

I en låda från en jägare på Helgoland i Tyskland hittades 500 ringar som var samlade sedan 1952! En av dessa ringar hade tillhört en tretåig mås som var ringmärkt 1982. Med stor sannolikhet så var måsen skjuten på Helgoland.

Skärsnäppan med ”flaggringen” ALZ har återigen setts i Rödbyhamn på Lolland i sydligaste Danmark. Nu avlästes den under ”gårdagen”, alltså 29 januari. Detta är fjärde vintern/senhösten som den blir avläst på samma ställe, se bl.a. 2017-12-20. Snäppan märktes under vårflyttningen 2015 den 10 maj.

 

Egna kontroller 2019

Främmande kontroller 2019

Nidingens Fågelstation

Plusgirokonto

411694-3

Swish 123 544 2892

 

är en del i Göteborgs Ornitologiska Förening.

 

Ansvarig:

Hans Söderström

 

Platsbokning:

Dennis Kraft

Tel: 070-638 09 85

 

Ringmärkning:

Tommy Järås

Tel: 0303-165 01

Klicka på bilden så kommer kartan fram och du hittar koordinater till parkering och båtplats om du klickar på respektive plats.

Sociala media:

Nidingens Fågelstation 2018 Copyright © All Rights Reserved