Tajgasångare
Tornfalk

Tajgasångare på Nidingen


Fågelstationerna sätter 

tajgasångaren under luppen i höst! 

 

Uppträdandet av tajgasångare i Sverige har under senare år förändrats påtagligt på flera olika sätt. Förutom att antalen skjutit i höjden (t.ex. 2200 individer 2013-2017 jämfört med 2100 individer 1961-2012) så verkar fåglarna också anlända allt tidigare om hösten, fler vår- och sommarfynd görs och fler höstfynd av adulta fåglar görs. Motsvarande utveckling har noterats över hela Västeuropa, och även vinterfynden längs atlantkusten visar på tydliga ökningar.

 

Projektstart
Många av landets fågelstationer gör nu gemensam sak i detta och ska, med start i höst, försöka att kasta ljus över frågan. En av grundförutsättningarna är att vi lyckas fånga så många tajgasångare som möjligt. Ringmärkning ger chans till intressanta återfynd, och med fågeln i handen finns också möjligheter till utökade studier och analyser. Det här svenska initiativet sammanfaller med flera andra motsvarande projekt i England, Frankrike och Spanien. 

 

På Nidingen
Med anledning av ovanstående projektsatsning vill vi från Nidingens fågelstation passa på att informera kommande besökare om att fångst av tajgasångare kommer att ske. I samband med detta kommer bandspelare att användas, och vi ber om överseende för den eventuella förvirring detta kan orsaka besökande fågelskådare.


Informationsskyltar kommer att finnas på plats.

Nidingens Fågelstation

Plusgirokonto

411694-3

Swish 123 544 2892


är en del i Göteborgs Ornitologiska Förening.Platsbokning:

Dennis Kraft

Tel: 070-638 09 85


Ringmärkning:

Tommy Järås

Tel: 070-657 47 17

Klicka på bilden så kommer kartan fram och du hittar koordinater till parkering och båtplats om du klickar på respektive plats.

Sociala media:

Nidingens Fågelstation 2019 Copyright © All Rights Reserved