2020
Tornfalk

Egna kontroller  2020

Främmande kontroller 2020

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingenmärkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom. 

2020 – 01 – 04

Den 19 maj 2017 kontrollerades en häckande fisktärna på Nidingen. Den hade en ring med sydafrikansk adress. Nu kom uppgifter om märkningen. Den var ringmärkt i Swakopmund i Namibia den 10 april 2011. Tärnan var inte åldersbestämd vid märkningen men med tanke på datumet så kanske det var en fjolårsfågel som inte hade tänkt att flytta norröver den sommaren.  Avståndet mellan Nidingen och Swakopmund är 8886 km !

 

2020 – 01 – 09

En gammal koltrasthona som märktes på Nidingen den 25 mars 2018 hade troligen tänkt att ta en nordlig väg över till brittiska öarna via Sydnorge under höstflyttningen. Kanske har det varma höst och vintervädret gjort att den har stannat i Vindafjord i Rogaland. Den 27 december 2019 hittades den nydöd tagen av rovfågel eller uggla.


2020 – 01 – 13

På Hjortholm vid Samsö som ligger mellan Själland och Århus, fotograferades en skärpiplärka den 10 januari i år. Den var märkt på Nidingen den 23 augusti 2017 som ung hane. Både 2018 och 2019 kontrollerades den vid ett flertal tillfällen på Nidingen, så den är sannolikt häckande på ön.

En tobisgrissla som uppnått en ansenlig ålder av 15 och ett halvt år hittades nydöd på Saksild strand, ett par mil söder om Århus i Danmark den 11 januari. Den kontrollerades häckande på Nidingen sommaren 2019.


2020 – 01 – 17

Den 24 september 2017 ringmärktes en gammal talgoxhona på Nidingen. Ett år och 193 dagar senare så kontrollerades talgoxen i Jonstorp, nordvästra Skåne den 5 april 2019. Kanske inte så märkligt fynd i sig, men det högst anmärkningsvärda var att samma person som ringmärkte den även kontrollerade den !!!

Mycket få blåmesar var ute och rörde på sig under hösten 2019, men en gammal hona som märktes vid Slevdalsvannet,Farsund på Norges sydspets den 6 oktober 2017 kontrollerades på Nidingen den 1 oktober nu i höstas. Detta var sjunde blåmesen med norsk ring som kontrollerades på Nidingen.

En annan norsk fågel var en lövsångare som märktes vid Fornebu vid Oslo den 12 september i höstas. Efter 18 dagar kontrollerades den på Nidingen. Det är många av Nidingens lövsångare som har ett norskt ursprung.

Den 17 november, näst sista verksamhetsdagen hösten 2019, så kontrollerades en gråsiska med dansk ring. Den var ringmärkt endast 7 dagar tidigare på Skagen, Danmarks nordspets. Av 16 kontrollerade gråsiskor med främmande ringar genom åren så har fyra varit märkta vid Skagen.

 

2020 – 01 – 20

Sommaren 2017 avlästes två halsmärkta kanadagäss som ruggade vid Nidingen under många veckor. Båda var ringmärkta i Den Bosch i södra Nederländerna somrarna 2013 resp. 2015, båda som ungar. Tiden därefter sågs de regelbundet i Nederländerna ända tills de dök upp på Nidingen. Sommarens kanadagåsflockar har troligen numera ett inslag av ruggande kanadagäss från sydligare nejder. Fler nederländska kanadagäss har setts på västkusten de senaste åren.


2020 – 01 – 29

Återigen en avläst skärsnäppa från Svalbard. Denna gång den 13 juni 2019 på Prins Karls Forland som ligger knappt 10 mil väster om Longyearbyn. Den märktes på Nidingen den 17 april 2017 och detta var första kontrollen på individen.

 

2020 – 01 – 30

En gransångare som kontrollerades på Nidingen den 25 april 2019 var märkt endast 14 dagar innan på den italienska ön Ventotene som ligger några mil ut i Medelhavet rakt väster om Neapel. Detta är tredje gång som en gransångare märkt på Ventotene kontrolleras på Nidingen.


2020 – januari

Under januari har 23 avläsningar på färgmärkta silltrutar inkommit. De flesta, 11 st, har kommit från Marocko. Fem kom från Danmark, tre från Nederländerna, två från Tyskland och ett vardera från Spanien och Portugal.

Av sommaren avlästa främmande silltrutar kom svar på 12 danska. Tio av dessa var märkta på Hirsholm utanför Fredrikshamn och de två övriga var märkta på Anholt respektive Sprongö vid Korsör.


2020 – 02 – 05

En av fjolårets tobisgrissleungar blev inte så gammal. Den hittades nydöd den 8 september i Feddet på Själlands sydosthörn. Detta är sydligt för att vara en tobisgrissla från Nidingen. Stationen har endast tre tidigare fynd, av 229, som är sydligare. Dessutom finns ett fynd från precis samma plats år 1985.


                                           2020 – 02 – 07

Blåvandshuks Fågelstation, som ligger strax nordväst om Esbjerg på Danmarks sydvästkust, kontrollerade en rödhake den 16 oktober i höstas som var märkt på Nidingen den 28 april också förra året.


                                            2020 – 02 – 11

Den 1 maj 2019 kontrollerades en rödhake på Nidingen som var märkt på ön Helgoland utanför den tyska nordsjökusten. Den var märkt den 7 april, alltså 24 dagar innan den kontrollerades. Detta var den fjärde rödhaken som kontrollerats på Nidingen där märkplatsen har varit Helgoland.


                                            2020 – 02 – 12

En gammal bekanting sågs igen i Rödby hamn på södra Lolland. Det var en skärsnäppa som ringmärktes på Nidingen den 10 maj 2015 och sedan dess har den setts fem vintrar i rad i Rödby hamn. Senaste avläsningen var nu 8 februari. Redan 10 december i höstas sågs den första gången denna säsong.


                                            2020 – 02 – 14

En annan skärsnäppa som också återkommer till sitt vinterkvarter är en som ringmärktes på Nidingen den 9 maj 2014 och för troligen sjätte vintern var på Helgoland i Tyskabukten. Vintern 2018/19 så sågs den ej, men övriga vintrar har den avlästs vid 23 tillfällen. Nu senast den 16 januari.


                                            2020 – 02 – 21

En ärtsångare som märktes den 19 maj förra året kontrollerades endast sex dagar senare på den norska fågelstationen Store Färder i mynning av Oslofjorden. Kanske var det fågelns kommande häckplats för en månad senare den 28 juni kontrollerades den igen.

För första gången fick stationen ett fynd av roskarl från Belgien. Den 29 januari i år så fångades och kontrollerades en individ i Neuwpoort precis norr om franska gränsen. Den var märkt den 26 augusti förra året.

Ytterligare en kontroll från Belgien gjordes på en rödhake den 30 oktober förra året i Vodelee. Denna plats ligger också nära franska gränsen, endast 3-4 km ifrån, fast halvvägs in i landet. Rödhaken märktes den 5 april 2019.


                                            2020 – Februari

Tretton avläsningar av 12 silltrutindivider inkom under månaden. Som vanligt dominerade Spanien med sex avläsningar, följt av Portugal med tre. Två från Nederländerna och en vardera från England och Italien. Den italienska är lite avvikande. Den sågs redan som tvååring på Nidingen i somras och nu sista januari kom första utländska avläsningen på den. Den avlästes på Sicilien, vilket är det östligaste som Nidingens silltrutar har avlästs hittills.

 

 

Nidingens Fågelstation

Plusgirokonto

411694-3

Swish 123 544 2892


är en del i Göteborgs Ornitologiska Förening.Platsbokning:

Dennis Kraft

Tel: 070-638 09 85


Ringmärkning:

Tommy Järås

Tel: 070-657 47 17

Klicka på bilden så kommer kartan fram och du hittar koordinater till parkering och båtplats om du klickar på respektive plats.

Sociala media:

Nidingens Fågelstation 2020 Copyright © All Rights Reserved