DAGBÖCKER
Tornfalk
Dagböcker

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:


https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3


Dagböckerna för Nidingens Fågelstation finns tillgängliga på Artportalen (AP). För att kunna se dem där måste du vara inloggad på AP.

Är du inte registrerad användare måste du först registrera dig som sådan. Det gör du på AP:s hemsida http://www.artportalen.se/

där du klickar på ”Skapa konto”, som du hittar längst upp åt höger på hemsidan. Det är bara att följa instruktionerna så får du ett användar-id och lösenord som du ska använda för inloggning.


När du vill läsa dagböcker går du till AP, http://www.artportalen.se/

Där loggar du in och går sedan till fliken SÖK där du klickar på ”Sök fältbesök”.

Under PERIOD anger du sedan den dag eller period du vill se.

Under GEOGRAFI och Fyndplats anger du Nidingen och väljer förslaget med grön prick Nidingen (Hl).

Under sökresultat väljer du sedan detaljerad lista och så klickar du på den dagbok du vill läsa.


Lycka till!Några arter märkta på Nidingen


Skärpiplärkan, en karaktärsart för ön. Runt 4-500 märks årligen.Tretåig mås, enda häckplatsen i landet Årligen märks ett 50-tal ungar


Nidingens Fågelstation

Plusgirokonto

411694-3

Swish 123 544 2892


är en del i Göteborgs Ornitologiska Förening.Platsbokning:

Dennis Kraft

Tel: 070-638 09 85


Ringmärkning:

Tommy Järås

Tel: 070-657 47 17

Klicka på bilden så kommer kartan fram och du hittar koordinater till parkering och båtplats om du klickar på respektive plats.

Sociala media:

Nidingens Fågelstation 2020 Copyright © All Rights Reserved