Fältsångare
Tornfalk
Fältsångare. Foto: Uno Unger

Fältsångare

Nidingens första fältsångare

 

2013-06-08 

I gryningen blåste det SV 7 m/s, så vi bestämde oss för att sätta upp alla nät utom Grindoxelns och nya fyrens ganska vindutsatta nät. De 20 uppsatta näten var förberedda för fångst från kl. 03:45. Efter drygt två timmar, strax efter 06:00, kom vår trogna nätplockare Stina Andreasson in med den nätrundans enda fågel i handen. Stina hade befriat fågeln ur nätmaskorna i nät 13B bakom Fotogenboden.


Detta nät har vi nu döpt till Raritetsnätet, eftersom det redan dagen innan hade fångat årets andra lundsångare och totalt sjätte av arten på Nidingen sedan stationsstarten 1980. Det första hon sade på labbet var: “Jag undrar vad detta kan vara för en skäggig fågel?”.

Andreas Wernersson och undertecknad kunde inte gissa vad det var, men när Stina höll upp fågeln för Andreas i sin hand med endast huvudet uppstickande, utropade han mycket exalterat “Men för f-n, det är ju en fältsångare!”. Det Stina hade lagt märke till på den för henne annars ganska anonyma “bruna saken” var de för arten relativt långa skäggborsten i näbbgipan. Det som därefter följde på ringmärkarlabbet av känsloutbrott hos de inblandade är obeskrivbart men högst angenämt.


Undertecknad fick det hedrande uppdraget att ringmärka den och efter vederbörlig vinglängdsmätning och vägning samt beskrivning av vingform kollades till sist hur fet den var. Den visade sig vara hyfsat fet (index 5). Därefter vidtogs dokumentationsfotografering, men redan kl. 06:30 släpptes den mellan Nidingens två gamla fyrar, varvid den flög ett halvt varv runt byggnaderna på östra delen fyrområdet för att till sist försvinna in i öns största slånbuskage precis V om Fotogenboden.


Både Andreas och undertecknad drabbades av raritetsfrossa och Andreas skakade i hela kroppen ännu en halvtimma efter fångsten. För Andreas och undertecknad kan nämnas att denna fältsångare blev ny för båda på alla aktuella listor, inkl. “Lifer-listan”. Det närmaste vi har varit fältsångaren tidigare är väl dess nära släkting amursångaren, som vi båda haft nöjet att hålla i handen i Beidaihe i östra Kina. Det kan vidare nämnas att det var inget större nedfall av fåglar denna morgon och fram till kl. 12:00 hade endast 13 ytterligare fåglar fångats av mera triviala och sent anländande tropikflyttare.

 

Detta var Nidingens första fynd av fältsångare och endast det andra för Halland. Det tidigare Hallandsfyndet utgjordes av en fångad fågel på Getterön 21 september 1971, som sedermera hamnade på Naturhistoriska riksmuseet. Hittills i år har med fältsångaren på Nidingen 4 ex fångats i landet, vilket är tangerat årsbästa för Sverige, som tidigare bara inträffat år 2007. Uppenbarligen har denna i Europa sydostligt utbredda fågel haft ett ovanligt bra inflöde med rådande vädersystem sedan mitten av maj.


Fältsångaren är en typisk fågelstationsfågel och nästan samtliga fynd i Sverige har utgjorts av fångade och ringmärkta fåglar i samband med ordinarie fångst på fasta märkplatser. Första fältsångaren i år utgjordes av ett ex på Ottenby den 20/5 och som även sågs dagen därpå. Nästa ex fångades av Sundre fågelstation på Hoburgen, Gotland den 5/6. Tredje fyndet är det ovan beskrivna på Nidingen den 8/6 och bara en timma senare samma dag hamnade ett ex i nätmaskorna på Landsort fågelstation.

 

Med årets fyra fältsångare har totalt 32 fynd gjorts i Sverige sedan första fyndet noterades på Ottenby 1954. Ottenby fågelstation fick vänta 58 år till 2012 innan det andra fyndet registrerades och årets fynd, det tredje, kom ju tätt där på. Den fågelstation som ringmärkt flest fältsångare är Falsterbo, som innan den i höstas förmodade hybriden hade registrerat hela 6 ex. På tredje plats hamnar Landsort fågelstation, som med årets fångst har ringmärkt 4 ex sedan 2004. Utklippans fågelstation och ringmärkningsgruppen vid Landsjön i norra Småland har fångat två ex respektive, medan 15 ytterligare platser ståtar med vardera ett ex. På landskapsbasis leder Skåne med 7 fynd, följt av Öland (5), Sörmland (5) och Småland (3). Halland, Blekinge, Gotland och Uppland har vardera två fynd medan Östergötland, Gästrikland, Västerbotten och Norrbotten har begåvats med var sitt fynd.


Uno Unger


Nidingens andra fältsångare

2016-06-17

Fredagen den 17 juni fångades den andra fältsångaren av Lasse Hellberg och mmig (Anders Melin)


Undertecknad hade sovmorgon och gick upp ca 05:30 och då meddelade Lasse att det fanns ett par fåglar att märka..


Hittade en stare, rödhake och taltrast och en liten fågel med ögonbrynsstreck... Klurade en bra stund på vad det var och tittade blandannat på brunsångare


Skickade en bild till Uno och grattade på födelsedagen och då fick vi svar att det troligen var en fältsångare.


Kollade Svensson och kom fram till att det stämde bättre med fältsångare än brunsångare så fick det bli :-)


Tyvärr kände jag inte av den tidigare beskrivna raritetsfrossan som förra fågeln utlöste. :-)


Men det var en  trevlig fångst och ett X sista dagen vi var på Nidingen.


Anders Melin

Nidingens Fågelstation

Plusgirokonto

411694-3

Swish 123 544 2892


är en del i Göteborgs Ornitologiska Förening.Platsbokning:

Dennis Kraft

Tel: 070-638 09 85


Ringmärkning:

Tommy Järås

Tel: 070-657 47 17

Klicka på bilden så kommer kartan fram och du hittar koordinater till parkering och båtplats om du klickar på respektive plats.

Sociala media:

Nidingens Fågelstation 2020 Copyright © All Rights Reserved